ผู้ผลิต

ผู้ผลิต

       บริษัท บีสแควร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมโดยเลือกใช้โรงงานผู้ผลิตที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสูง อาทิ ISO9001 ISO14001 GMP และมาตรฐานแรงงานไทย เป็นต้น